ANUNŢ
Licitație masă lemnoasă (17-03-2022)
...mai multe


 

Anunț

Comuna Sâncraiu, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul "Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând Comunei Sâncraiu, UP I Sâncraiu, judeţul Cluj", în data de 15.11.2021, ora 16:00 în sistem de teleconferinţă,

Topic: UP I Sancraiu, Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/83100578101?pwd=U3lOVVRZQ0J4NWE5T0JmUkJXaFI1QT09
Meeting ID: 831 0057 8101; Passcode: g7ujLz

în vederea obţinerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Informaţii privind alternativa finală a planului menţionat, inclusiv Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99, judeţul Cluj în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 - 14:00.


 

Anunț

Comuna Sâncraiu, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra elaborării alternativei finale pentru planul "Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând Comunei Sâncraiu, UP I Sâncraiu, judeţul Cluj", care poate fi consultată la sediul titularului Primăria Sâncraiu, str. Principală, nr. 340, loc. Sâncraiu,com. Sâncraiu, jud. Cluj sau la APM Cluj Calea Dorobanţilor nr. 99, mun. Cluj-Napoca în zilele de luni-vineri, între orele 09:00 - 13:00.
Comentariile publicului şi propunerile scrise se primesc zilnic la sediul titularului Primăria Sâncraiu, str. Principală, nr. 340, loc. Sâncraiu, com. Sâncraiu, jud. Cluj, Tel/fax: 0264-257588, e-mail: sancraiu@sancraiu.ro, şi la sediul APM Cluj, mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, tel. 0264-410722, fax. 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, până la data de 26.09.2021.


 

Anunț

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra necesităţii efectuării evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând Comunei Sâncraiu, UP 1 Sâncraiu, judeţul Cluj, titular: Comuna Sâncraiu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele luni-vineri, între orele 9.00 - 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia anunţului.


 

Anunț

Comuna Sâncraiu în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2001, în vederea obținerii avizului de mediu: Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Comunei Sâncraiu, UP I Sâncraiu, județul Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Primăriei Comunei Sâncraiu, proiectant S.C. NEW WAY S.R.L. în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 - 14.00 din data de 11.06.2021. Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii şi sugestii, până la data de 29.06.2021, la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 911, cod 400609, tel: 0264-410722, fax: 0264-412914.
e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro.


 

Anunț
ocupare post vacant
(18-05-2021) ...mai multe


 

Proiect de buget 2021
PDF


 

BILANT
la data de 31-12-2020

PDF


 

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
venituri la data de 31-12-2020

PDF


 

Anunț colectiv
pentru comunicarea prin publicitate
(04-12-2020) ...mai multe


 

Bugetul local
centralizat la venituri pe capitole și subcapitole
(2021-2023) ...mai multe


 

Fond de execuție
Trimestrul I.
Trimestrul II.
Trimestrul III.


 

Rectificare buget
Aprilie
Iulie
August
Septembrie
Noiembrie
Decembrie


 

Situația financiară
Trimestrul I.
Trimestrul II.
Trimestrul III.


 
       

În atenția cetățenilor din comuna Sâncraiu
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Sâncraiu, județul Cluj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pe UAT Sâncraiu...mai multe


 

ANUNŢ
Licitație masă lemnoasă (18-06-2020)
...mai multe


 

ANUNŢ
Licitație masă lemnoasă (02-06-2020)
...mai multe


 

Actualități

 

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE

 

Dispozitie privind sectiile de votare

 

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 120 de zile începând cu 9 august 2018 şi până Ia 6 decembrie 2018. ...mai multe


 

Reparatii si consolidari de maluri, podete si regularizare albie-Valea Alunisu, Comuna Sancraiu, Judetul Cluj
"Document"

 

Documentatie privind obiectivul de investitii
"Lampadare in Comuna Sancraiu"

 

Documentatie privind obiectivul de investitii
"Zid de sprijin-zona sala de nunti pe Valea lui Bal in localitatea Sancraiu, jud.Cluj"

 

Documentatie privind obiectivul de investitii
"Reparatii si consolidari la Canalul Morii, comuna Sancraiu, judetul Cluj"

 


 

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
OBSERVATII SI PROPUNERI SUNT ASTEPTATE PANA IN DATA DE 21.03.2017

 


 

Proiectul «A történelem viharában - Aktív polgárok Európában» va fi finantat cu suportul Uniunii Europene in cadrul programului “Europa pentru Cetateni”

Componenta 2 – Masura 2.1 "Infratire intre localitati”

Participanti: Proiectul a implicat participarea 137 de persoane, dintre care 25 de participanti din localitatea Kralova nad Vahom (Slovakia) , 16 de participanti din localitatea Szabadszentkiraly (Ungaria), 14 de participanti din localitatea Szentkiralyszabadja (Ungaria), 14 de participanti din localitatea Szentkirály (Ungaria), 10 participanti din Királyszentistván (Ungaria), 15 de participanti din localitatea Bakonyszentkirály (Ungaria), 15 de participanti din localitatea Porrogszentkirály (Ungaria), 18 de participanti din localitatea Szeghalom (Ungaria), 10 de participanti din localitatea KUNADACS (Ungaria).

Location/ Dates: Evenimentul a avut loc in localitatea Sancraiu, Romania din 26/08/2016 pana in 29/08/2016

Descrierea evenimentului pe scurt:
Comuna Sancraiu a organizat o intalnire intre localitatile infratite in perioada 26-29 august 2016. La eveniment au participat urmatoarele localitati si asociatii: Kralova nad Vahom, Szabadszentkiraly, Szentkiralyszabadja, Szentkirály, Királyszentistván, Bakonyszentkirály, Porrogszentkirály, Szeghalom, KUNADACS intrunind un numar de 137 de participanti internationali.
Acest eveniment a marcat continuarea evenimentelor organizate de localitatea Sancraiu si s-a axat pe mari axe: ”Unitate in diversitate”, ”Solidaritate in vreme de criza” si ” Dezbateri despre Viitorul Europei”, fiecare dintre aceste teme i s-a dedicat 1 zi din eveniment. Pe parcursul celor 4 zile ale evenimentului, participantii au cunoscut Uniunea Europeana mai bine prin participarea la diferite activitati interactive. Asa cum dezbaterile publice incurajeaza participarea cetatenilor la viata democratica si civica a Uniunii Europene, activitatile au menirea de intelegere a politicii Uniunii Europene si au incurajat cetatenii de a veni cu idei noi si sutenabile pentru a promova oportunitatile, angajamentele interculturale si voluntariatul la nivelul Uniunii Europene. Schimbul intercultural și regional sunt cheile pentru o uniune puternica, dar nu este de ajuns sa fii constient numai de acestea dar trebuie si cunoscute, cum ar fi traditiile culinare, traditii populare.
Reuniunea a avut ca și scop să promoveze și să păstreze activa memoria europeană, istoria integrării europene ca un proiect de civilizare menținere a păcii între membrii săi, și în cele din urmă asupra Europei de astăzi, astfel depășind trecutul și construind viitorului.

 

 

 

 Actualităţi - Europa pentru cetăţeni  Anunţ

Actualităţi - Foarte inportant

 

http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0117&self=01 


 

         PUG             Sancraiu

Domoşu

Horlacea

Alunişu

Brăişoru


 

Alte informaţii:

www.greenagenda.org

http://ruralturism.ro/sincrai/html/sincrairo.html

   

   
Monitorul Oficial Local