Aşezare

 

Comuna Sâncraiu este situată între rama cristalină a Apusenilor reprezentată de dealuri cum ar fi Vârful lui Bogdan 1151 m, Horaiţa 1078 m, Dealul Dulului 917 m şi Măgura 754 m. Spre Depresiunea Huedinului limita o formează lanţul dealurilor aşezate pe cumpăna de ape dintre râurile Crişul Repede şi Valea Călatei. În prezent în componenţa comunei intră următoarele localităţi: sat Sâncraiu-reşedinţă de comună (aşezat în centru), Alunişu aşezat în partea de vest la 8 km de centru, Domoşu în direcţia est-nord-est la 4 km, Brăişoru înspre nord-vest la 6 km şi Horlacea în direcţia est la 5 km de centru. Comuna Sâncraiu, având o suprafaţă totală de 56,83 km˛ se găseşte la o altitudine medie de 600m, la 56 km de municipiul Cluj-Napoca (centru de judeţ) şi la 5 km de primul oraş, Huedin. Drumurile care străbat comuna sunt DJ 108 Huedin-Beliş-Albac, DJ 103 Sâncraiu-Alunişu-8km, DC 126 Sâncraiu-  6,2 km şi DC 124 Huedin-Horlacea 5,25 km.

 

Relief

Din punct de vedere morfologic regiunea este alcătuită din dealuri cu coame domoale sau plane ce se constituie în martori ai eroziunii manifestate de-a lungul timpului, dealuri ale căror înălţimi oscilează între 1000 m la sud şi 600 m la nord. Între văile principale ale acestor dealuri eroziunea a relevat structura suprafeţelor uşor înclinate în direcţia NV. În partea de NE, pe teritoriul satului Domoş şi Horlacea, dealurile au forma unor piramide trunchiate (Dealul Turdeanul). Atât aici cât şi înspre nord dealurile prezintă o extindere mai mare sub forma unor plăci care se întind spre Huedin.

 

Hidrografie

Principalul curs de apă este râul Călata ce izvorăşte din masivul cristalin Boroleasa şi din Măgura Călăţelei, afluent al râului Crişul Repede, având o direcţie de la sud-est spre nord-vest, în traversarea satelor Sâncraiu şi Brăişoru. Reţeaua hidrografică este relativ bine dezvoltată şi se datorează în primul rând precipitaţiilor, mai ales în zonele mai înalte de pe teritoriul comunei. Datorită povârnişurilor abrupte şi a geologiei bazinelor văilor formate în special din roci impermeabile, argile şi marne, scurgerea apelor provenite din ploi sau topirea zăpezii se face rapid, cu debite mari care accentuează procesul de eroziune.

 

Clima

În ceea ce priveşte regimul temperaturilor, analizând mediile lunare se constată că temperatura cea mai scăzută este în luna ianuarie (- 4,4 °C), iar temperatura cea mai ridicată se atinge în luna iulie (18 °C). Temperatura din zona dealurilor premontane este mai scăzută, media anuală fiind în jur de 6 °C.

 

 

 


Moara din Zam
pictat de Boros Lajos

  


Satul  în trecut
 


Portul popular