ANUNŢ
Licitație masă lemnoasă (05-03-2024)
...mai multe


 

KOSTOLNÉ KRAČANY MUNICIPALITY DAYS 2023 & TOWN TWINNING - Description Sheet
PDF


 

KOSTOLNÉ KRAČANY MUNICIPALITY DAYS 2023 & TOWN TWINNING

The representatives of our municipality have attended an event implemented within the framework of the Promoting the Value of Diversity via Town Twinning (101091201, Value of Diversity) project co-funded by the European Union through the Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT), which took place during a summer weekend from the 16th to the 18th of June, 2023 in Kostolné Kračany, Slovakia.

During the event’s opening speech, the local mayor Mr. Peter Mórocz has touched upon the importance of positive partnerships, and described the role of the event within the effort of strengthening the feeling of belonging to the EU. The speech was followed by a Holy Mass in the church, the consecration of statues in its premises and wreath laying. We have presented our municipality and activities, and exchanged information brochures with the remaining participants. During a joint meal the discussion regarding mutual partnerships, the current situation in the EU and opportunities for its improvement continued.

During the 3-days long event, a workshop addressing the following thematic areas took place as well:

"Good project practices, success stories and experiences of partner municipalities".
"What have we achieved and where are we going?"
"What can we do to strengthen our sense of belonging to the EU?"
"Future visions for a common Europe"

The event continued with a varied cultural programme, during which different folklore groups, music and dance groups performed. The activities throughout the event contributed to strengthening relations between the partner municipalities, as well as to the cultural and social life of the public. Participants got more acquainted with EU and their reflection in everyday life, and we were provided with an opportunity to further improve our mutual partnerships.

Note: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

Proiect de buget 2023
PDF


 

În atenţia cetăţenilor din comuna Sâncraiu
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Sâncraiu, judeţul Cluj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pe UAT Sâncraiu, pentru sectoarele cadastrale: 34, 35 - în loculrile numite popular "Halom, Rét", 38 - în locul numit popular "Paptelke", 39 - în locul numit popular "Király kút", 53 - în loculrile numite popular "Kis domb, Sáros", 60 - în locul numit popular "Átalút", 84 - în loculrile numite popular "Domb, Szarazpatak", 92, 94, 95, 96 - în loculrile numite popular "Damosály, Szurdokfű" şi 118 - în loculrile numite popular "Damosály, Hosszú", începând cu data de 15.12.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Sâncraiu, judeţul Cluj, conf. Art. 14. alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice pot fi depuse la sediul primăriei Sâncraiu.
Informaţi suplimentare se pot obţine de la D-nul Bálint-Palkó Andrei - tel. 0264-257588.


 

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate (02-12-2022)
...mai multe


 

ANUNŢ
Licitație masă lemnoasă (20-10-2022)
...mai multe


 

Concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în Comuna SANCRAIU, judeţul CLUJ

Concesiuni > Anunţuri de participare la licitaţie deschisă > Achiziţii de servicii

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Comuna Sâncraiu, FS, Nr.340, Sancraiu, judeţul Cluj, telefon 0264257588, fax 0264257588, email sancraiu@sancraiu.ro

2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: Comuna Sâncraiu, Compartimentul Achiziţii Publice, localitatea Sâncraiu, judeţul Cluj, telefon 0264257588, e-mail sancraiu@sancraiu.ro. Documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi în format electronic, este pusă de către Comuna Sâncraiu, cu titlu gratuit, la dispoziţia ofertanţilor care înaintează o cerere în acest sens.

3. a) Locul prestării serviciilor: Comuna Sâncraiu, judeţul Cluj.
b) Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru Comuna Sâncraiu, judeţul Cluj, reprezentând ansamblul activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii, inclusiv construcţia, exploatarea, dezvoltarea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, în baza articolului 8 din H.G. nr. 209/2019.
c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani.

4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 09/12/2022, ora 10:00.
b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Comuna Sâncraiu, Compartimentul Achiziţii Publice.
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Limba română.
4. d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 09/12/2022, ora 11:00, Comuna Sâncraiu, Nr.340, Sâncraiu, judeţul Cluj, sala de şedinţe.

5. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: Conform cerinţelor documentaţiei de atribuire.

6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: Conform cerinţelor documentaţiei de atribuire.

7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe: Conform cerinţelor documentaţiei de atribuire.

8. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 21/10/2022

9. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii: Tribunalul Cluj-Napoca, Secţia de Contencios - Administrativ, localitaea Cluj-Napoca, strada Calea Dorobanţilor nr. 2 - 4, judeţul Cluj, cod postal 400117, telefon 0264 596 111, fax 0264 595 844, e-mail tr-cluj-reg@just.ro.
 

ANUNŢ

COMUNA SÂNCRAIU, reprezentată prin Primar domnul Póka Andrei- Gheorghe, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri şi străzi în comuna Sâncraiu, judeţul Cluj - Lot 2" propus a fi amplasat în Sâncraiu, Alunişu, Brăişoru, Domoşu şi Horlacea, comuna Sâncraiu, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj din Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor nr. 99 şi la sediul Comunei Sâncraiu în sat Sâncraiu nr. 340, corn. Sâncraiu, judeţul Cluj, în zilele de luni-joi între orele 9.00 - 14.00 şi vineri între orele 9.00 - 12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, jud. Cluj.

Primar
Ing. Póka Andrei-Gheorghe


Descarca PDF


 

ANUNŢ
Licitație masă lemnoasă (17-03-2022)
...mai multe


 

Anunț

Comuna Sâncraiu, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul "Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând Comunei Sâncraiu, UP I Sâncraiu, judeţul Cluj", în data de 15.11.2021, ora 16:00 în sistem de teleconferinţă,

Topic: UP I Sancraiu, Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/83100578101?pwd=U3lOVVRZQ0J4NWE5T0JmUkJXaFI1QT09
Meeting ID: 831 0057 8101; Passcode: g7ujLz

în vederea obţinerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Informaţii privind alternativa finală a planului menţionat, inclusiv Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99, judeţul Cluj în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 - 14:00.


 

Anunț

Comuna Sâncraiu, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra elaborării alternativei finale pentru planul "Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând Comunei Sâncraiu, UP I Sâncraiu, judeţul Cluj", care poate fi consultată la sediul titularului Primăria Sâncraiu, str. Principală, nr. 340, loc. Sâncraiu,com. Sâncraiu, jud. Cluj sau la APM Cluj Calea Dorobanţilor nr. 99, mun. Cluj-Napoca în zilele de luni-vineri, între orele 09:00 - 13:00.
Comentariile publicului şi propunerile scrise se primesc zilnic la sediul titularului Primăria Sâncraiu, str. Principală, nr. 340, loc. Sâncraiu, com. Sâncraiu, jud. Cluj, Tel/fax: 0264-257588, e-mail: sancraiu@sancraiu.ro, şi la sediul APM Cluj, mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, tel. 0264-410722, fax. 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, până la data de 26.09.2021.


 

Anunț

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra necesităţii efectuării evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând Comunei Sâncraiu, UP 1 Sâncraiu, judeţul Cluj, titular: Comuna Sâncraiu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele luni-vineri, între orele 9.00 - 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia anunţului.


 

Anunț

Comuna Sâncraiu în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2001, în vederea obținerii avizului de mediu: Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Comunei Sâncraiu, UP I Sâncraiu, județul Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Primăriei Comunei Sâncraiu, proiectant S.C. NEW WAY S.R.L. în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 - 14.00 din data de 11.06.2021. Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii şi sugestii, până la data de 29.06.2021, la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 911, cod 400609, tel: 0264-410722, fax: 0264-412914.
e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro.


 

Anunț
ocupare post vacant
(18-05-2021) ...mai multe


 

Proiect de buget 2021
PDF


 

BILANT
la data de 31-12-2020

PDF


 

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
venituri la data de 31-12-2020

PDF


 

Anunț colectiv
pentru comunicarea prin publicitate
(04-12-2020) ...mai multe


 

Bugetul local
centralizat la venituri pe capitole și subcapitole
(2021-2023) ...mai multe


 

Fond de execuție
Trimestrul I.
Trimestrul II.
Trimestrul III.


 

Rectificare buget
Aprilie
Iulie
August
Septembrie
Noiembrie
Decembrie


 

Situația financiară
Trimestrul I.
Trimestrul II.
Trimestrul III.


 
       

În atenția cetățenilor din comuna Sâncraiu
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Sâncraiu, județul Cluj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pe UAT Sâncraiu...mai multe


 

ANUNŢ
Licitație masă lemnoasă (18-06-2020)
...mai multe


 

ANUNŢ
Licitație masă lemnoasă (02-06-2020)
...mai multe


 

Actualități

 

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE

 

Dispozitie privind sectiile de votare

 

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 120 de zile începând cu 9 august 2018 şi până Ia 6 decembrie 2018. ...mai multe


 

Reparatii si consolidari de maluri, podete si regularizare albie-Valea Alunisu, Comuna Sancraiu, Judetul Cluj
"Document"

 

Documentatie privind obiectivul de investitii
"Lampadare in Comuna Sancraiu"

 

Documentatie privind obiectivul de investitii
"Zid de sprijin-zona sala de nunti pe Valea lui Bal in localitatea Sancraiu, jud.Cluj"

 

Documentatie privind obiectivul de investitii
"Reparatii si consolidari la Canalul Morii, comuna Sancraiu, judetul Cluj"

 


 

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
OBSERVATII SI PROPUNERI SUNT ASTEPTATE PANA IN DATA DE 21.03.2017

 


 

Proiectul «A történelem viharában - Aktív polgárok Európában» va fi finantat cu suportul Uniunii Europene in cadrul programului “Europa pentru Cetateni”

Componenta 2 – Masura 2.1 "Infratire intre localitati”

Participanti: Proiectul a implicat participarea 137 de persoane, dintre care 25 de participanti din localitatea Kralova nad Vahom (Slovakia) , 16 de participanti din localitatea Szabadszentkiraly (Ungaria), 14 de participanti din localitatea Szentkiralyszabadja (Ungaria), 14 de participanti din localitatea Szentkirály (Ungaria), 10 participanti din Királyszentistván (Ungaria), 15 de participanti din localitatea Bakonyszentkirály (Ungaria), 15 de participanti din localitatea Porrogszentkirály (Ungaria), 18 de participanti din localitatea Szeghalom (Ungaria), 10 de participanti din localitatea KUNADACS (Ungaria).

Location/ Dates: Evenimentul a avut loc in localitatea Sancraiu, Romania din 26/08/2016 pana in 29/08/2016

Descrierea evenimentului pe scurt:
Comuna Sancraiu a organizat o intalnire intre localitatile infratite in perioada 26-29 august 2016. La eveniment au participat urmatoarele localitati si asociatii: Kralova nad Vahom, Szabadszentkiraly, Szentkiralyszabadja, Szentkirály, Királyszentistván, Bakonyszentkirály, Porrogszentkirály, Szeghalom, KUNADACS intrunind un numar de 137 de participanti internationali.
Acest eveniment a marcat continuarea evenimentelor organizate de localitatea Sancraiu si s-a axat pe mari axe: ”Unitate in diversitate”, ”Solidaritate in vreme de criza” si ” Dezbateri despre Viitorul Europei”, fiecare dintre aceste teme i s-a dedicat 1 zi din eveniment. Pe parcursul celor 4 zile ale evenimentului, participantii au cunoscut Uniunea Europeana mai bine prin participarea la diferite activitati interactive. Asa cum dezbaterile publice incurajeaza participarea cetatenilor la viata democratica si civica a Uniunii Europene, activitatile au menirea de intelegere a politicii Uniunii Europene si au incurajat cetatenii de a veni cu idei noi si sutenabile pentru a promova oportunitatile, angajamentele interculturale si voluntariatul la nivelul Uniunii Europene. Schimbul intercultural și regional sunt cheile pentru o uniune puternica, dar nu este de ajuns sa fii constient numai de acestea dar trebuie si cunoscute, cum ar fi traditiile culinare, traditii populare.
Reuniunea a avut ca și scop să promoveze și să păstreze activa memoria europeană, istoria integrării europene ca un proiect de civilizare menținere a păcii între membrii săi, și în cele din urmă asupra Europei de astăzi, astfel depășind trecutul și construind viitorului.

 

 

 

 Actualităţi - Europa pentru cetăţeni  Anunţ

Actualităţi - Foarte inportant

 

http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0117&self=01 


 

         PUG             Sancraiu

Domoşu

Horlacea

Alunişu

Brăişoru


 

Alte informaţii:

www.greenagenda.org

http://ruralturism.ro/sincrai/html/sincrairo.html

   

   
Monitorul Oficial Local