Aşezare

 

Comuna S�ncraiu este situată �ntre rama cristalină a Apusenilor reprezentată de dealuri cum ar fi V�rful lui Bogdan 1151 m, Horaiţa 1078 m, Dealul Dulului 917 m şi Măgura 754 m. Spre Depresiunea Huedinului limita o formează lanţul dealurilor aşezate pe cumpăna de ape dintre r�urile Crişul Repede şi Valea Călatei. �n prezent �n componenţa comunei intră următoarele localităţi: sat S�ncraiu-reşedinţă de comună (aşezat �n centru), Alunişu aşezat �n partea de vest la 8 km de centru, Domoşu �n direcţia est-nord-est la 4 km, Brăişoru �nspre nord-vest la 6 km şi Horlacea �n direcţia est la 5 km de centru. Comuna S�ncraiu, av�nd o suprafaţă totală de 56,83 km� se găseşte la o altitudine medie de 600m, la 56 km de municipiul Cluj-Napoca (centru de judeţ) şi la 5 km de primul oraş, Huedin. Drumurile care străbat comuna sunt DJ 108 Huedin-Beliş-Albac, DJ 103 S�ncraiu-Alunişu-8km, DC 126 S�ncraiu-  6,2 km şi DC 124 Huedin-Horlacea 5,25 km.

 

Relief

Din punct de vedere morfologic regiunea este alcătuită din dealuri cu coame domoale sau plane ce se constituie �n martori ai eroziunii manifestate de-a lungul timpului, dealuri ale căror �nălţimi oscilează �ntre 1000 m la sud şi 600 m la nord. �ntre văile principale ale acestor dealuri eroziunea a relevat structura suprafeţelor uşor �nclinate �n direcţia NV. �n partea de NE, pe teritoriul satului Domoş şi Horlacea, dealurile au forma unor piramide trunchiate (Dealul Turdeanul). At�t aici c�t şi �nspre nord dealurile prezintă o extindere mai mare sub forma unor plăci care se �ntind spre Huedin.

 

Hidrografie

Principalul curs de apă este r�ul Călata ce izvorăşte din masivul cristalin Boroleasa şi din Măgura Călăţelei, afluent al r�ului Crişul Repede, av�nd o direcţie de la sud-est spre nord-vest, �n traversarea satelor S�ncraiu şi Brăişoru. Reţeaua hidrografică este relativ bine dezvoltată şi se datorează �n primul r�nd precipitaţiilor, mai ales �n zonele mai �nalte de pe teritoriul comunei. Datorită pov�rnişurilor abrupte şi a geologiei bazinelor văilor formate �n special din roci impermeabile, argile şi marne, scurgerea apelor provenite din ploi sau topirea zăpezii se face rapid, cu debite mari care accentuează procesul de eroziune.

 

Clima

�n ceea ce priveşte regimul temperaturilor, analiz�nd mediile lunare se constată că temperatura cea mai scăzută este �n luna ianuarie (- 4,4 �C), iar temperatura cea mai ridicată se atinge �n luna iulie (18 �C). Temperatura din zona dealurilor premontane este mai scăzută, media anuală fiind �n jur de 6 �C.

 

 

 


Moara din Zam
pictat de Boros Lajos

  


Satul  �n trecut
 


Portul popular
 
   

   
Monitorul Oficial Local