Aşezare

Comuna Sâncraiu este situată între rama cristalină a Apusenilor reprezentată în vest de Muntele Horaița cu Vârful lui Bogdan 1151 m și Horaiţa 1050 m. Spre Depresiunea Huedinului limita o formează lanţul dealurilor aşezate pe cumpăna de ape dintre râurile Crişul Repede şi Valea Călatei. În prezent în componenţa comunei intră următoarele localităţi: satul Sâncraiu – reşedinţă de comună (aşezat în centru), Alunişu aşezat în partea de vest la 4 km de centru, Domoşu în direcţia est-nord-est la 8 km, Brăişoru înspre nord-vest la 4 km şi Horlacea în direcţia est la 12 km de centru. Comuna Sâncraiu, având o suprafaţă totală de 56,83 km²˛ se găseşte la o altitudine medie de 550 – 600 m, la 56 km de municipiul Cluj-Napoca (reședință de judeţ) şi la 6 km de oraşul Huedin. Drumurile care străbat comuna sunt DN 1R Huedin-Beliş-Albac, DJ 103J Sâncraiu – Alunişu – Săcuieu, DC 126 Sâncraiu – Brăișoru  9 km şi DC 124 Huedin-Horlacea 5,25 km.

 

Relief

Din punct de vedere morfologic regiunea este alcătuită din dealuri cu coame domoale sau plane ce se constituie în martori ai eroziunii manifestate de-a lungul timpului, dealuri ale căror înălţimi oscilează între 1000 m la sud şi 600 m la nord. Între văile principale ale acestor dealuri eroziunea a relevat structura suprafeţelor uşor înclinate în direcţia NV. În partea de NE, pe teritoriul satului Domoşu şi Horlacea, dealurile au forma unor piramide trunchiate (Dealul Turdeanul). Atât aici cât şi înspre nord dealurile prezintă o extindere mai mare sub forma unor plăci care se întind spre Huedin.

 

Hidrografie

Principalul curs de apă este râul Călata ce izvorăşte din masivul cristalin Boroleasa şi din Măgura Călăţelei, afluent al râului Crişul Repede, având o direcţie de la sud-est spre nord-vest, în traversarea satelor Sâncraiu şi Brăişoru. Reţeaua hidrografică este relativ bine dezvoltată şi se datorează în primul rând precipitaţiilor, mai ales în zonele mai înalte de pe teritoriul comunei. Datorită povârnişurilor abrupte şi a geologiei bazinelor văilor formate în special din roci impermeabile, argile şi marne, scurgerea apelor provenite din ploi sau topirea zăpezii se face rapid, cu debite mari care accentuează procesul de eroziune.

 

Clima

În ceea ce priveşte regimul temperaturilor, analizând mediile lunare se constată că temperatura cea mai scăzută este în luna ianuarie (-15°C), iar temperatura cea mai ridicată se atinge în luna iulie (+30°C). Temperatura din zona dealurilor premontane este mai scăzută, media anuală fiind în jur de +6-+8°C.