Kalotaszentkirályi református egyházközség

A kalotaszentkirályi református templom

 A szentkirályi templom a 13. században épült csúcsíves stílusban, bár egyes feltételezések szerint már a 12. században is állt.

 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a hegyekből lezúduló havasiak mindkét települést porig égették és a tűzvész idején leégett a templom is. 1850-ben készült el az új templom a régi épület néhány épen maradt részének beépítésével (15. századi szentély, 1762-ben épült torony).Az eredeti templom a XIII. században épült, később többször átalakították.
Az 1848-as tűzvész után a szentély boltozatát és a hajó mennyezetét nem az eredeti formájában állították vissza.  Az épületét 1926-ban újították fel, az ajtó és ablakkeretek átalakítása is ekkor történt, csupán a nyugati ajtó kőkeretét hagyva az utókorra. A templom három harangja közül a legkisebb 1800-ban, míg a legrégebbi 1481-ben készült.

Református templomunk  kőépület a 13. században épült csúcsíves stílusban, majd az idők folyamán többször is helyreállították. Erdetileg római katolikus volt a XIV században lett reformátussá. A tornyot 1762-ben építették, három harang található benne. A legrégebbi harang egy Mátyás korabeli amely repedése miatt nem használható. Ezért faragott haranglábra van helyezve, amelyet a helyi fafaragó mester Vincze Kecskés István faragott. Az orgonát Kolonics István építette 1876-ban. A szószék fölött elhelyezett koronát gróf Bánffy Miklós ajándékozta a templomnak, a papné székét pedig Jósika Sámuelné. Mennyezete 1848-banleégett, újáépítéskor csupán fehérre meszelték. A mostani kazettás mennyezetet 1994-ben az Illyés Közalapítvány támogatásával készítették. A 220 kazettát kalotaszegi motívumokkal díszítve festették. A templom udvarán található egy nem rég elhelyezett és felavatott Ady emléktábla. A 2016-os év végén sikerült a harangokat villamosítani, ezáltal könnyebbé téve a harangozást.

A kalotaszentkirály-zentelkei  Református Egyház
Már a középkori feljegyzések társegyházként említik Kalotaszentkirályt, azaz a két falu egyházközösségei egy templomot használtak.

A gyülekezet lélekszáma  2017. január 1-én 788 volt, amely szám sajnos  egyre csökken, de ennek ellenére is  az egyházban   aktív gyülekezeti élet zajlik.

Istentiszteleti alkalmak: vasárnap délelőtt és délután, valamint hétfő reggel és szombat este. A 2005-ös adatok szerint átlagosan vasárnap délelőtt 174, délután 64, ünnepi alkalmakon de. 219, du. 70 lélek vett részt. Úrvacsorával élt átlag 188 lélek.

Egyéb tevékenységek:

– szombat du. vallásóra gyermekeknek, kátéóra konfirmandusoknak

-szombat este ifjúsági óra

-szerda és vasárnap este bibliaóra felnőtteknek

-minden második este házaknál bibliaóra

-havonta egy alkalommal nőszövetségi, téli időszakban presbiteri bibliaórák

-negyedévenként nőszövetségi szeretetvendégség

Ezek az alkalmak hozzásegítik a gyülekezeti tagokat, hogy elmélyüljenek az ige tanulmányozásában, mely kihatással van  életvitelükre, és segíti őket az élet terheinek könnyebb elhordozásában és az Istenben  való lelki öröm megélésében.

A gyülekezet aktívabb tagjai gyakran kiveszik részüket  az egyház keretében zajló munkálatokból (a templom kazettásítása, a karzat átalakítása, a külső sétányok  építése, új bejárati ajtók, kapuk, harangláb, gyászkocsi, kovácsolt kapu és kerítés készítése, templomtorony zsindelyezése. 2000-ben elkezdődött egy új gyülekezeti ház építése a Hardinxveld-Giessendam-i holland gyülekezet támogatásával, valamint a helyi gyülekezeti tagok áldozatos munkájával. Istennek hála és dicsőség ezt a gyűlekezeti imatermet sikerült is felépíteni amely számos egyházi rendezvények  (bibliaórák, vallásórák, kátéórák, kóruspróbák, prezsbiteri és nőszövetségi gyűlések, vallás és ifi táborok  színhelyéül szolgál. Az épület emeletén vendégszobák vannak berendezve amely elszállásolásként szolgál. A református egyházhoz tartozik egy nem rég felújított kántori lak ami régen a szolgálatos kántor lakhelye volt. Ez az épület is szintén vendégfogadóként müködik. A gyülekezet kórusa húsvétkor és más ünnepi alkalmakon műsorral lép fel. Szentestén a gyerekek évről évre bensőséges hangulatotteremtenek szerepelésükkel a népes gyülekezet számára. Az ifjúsági bibliaórások karácsony másodnapján mutatnak be műsort. A nőszövetség segélycsomagokat készít a rászorulóknak (bánffyhunyadi kisegítő iskola,akolozsvári AKXA utcagyermek-misszió, zsobokiárvaház  stb.), karácsonyi csomagot oszt a gyülekezet gyermekei számára, laskát készít a helybeli Ady Endre Iskola bentlakóinak. A nőszövetségi bibliaórákra gyakran előadókat hívnak, akik különböző témákban (házasság, párkapcsolat, gyermeknevelés, öregedés, egészség, hitélet stb.) tartanak előadásokat.

E rövid bemutatásból kitűnik, hogy bár apadó, de élni akaró, Istenben bízó és egyházához ragaszkodó a kalotaszentkirály-zentelkei refomátus gyülekezet.