Református egyházak

A kalotaszentkirályi református templom

szentkirályi templom a 13. században épült csúcsíves stílusban, bár egyes feltételezések szerint már a 12. században is állt.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a hegyekből lezúduló havasiak mindkét települést porig égették és a tűzvész idején leégett a templom is. 1850-ben készült el az új templom a régi épület néhány épen maradt részének beépítésével (15. századi szentély, 1762-ben épült torony).Az eredeti templom a XIII. században épült, később többször átalakították.
Az 1848-as tűzvész után a szentély boltozatát és a hajó mennyezetét nem az eredeti formájában állították vissza.  Az épületét 1926-ban újították fel, az ajtó és ablakkeretek átalakítása is ekkor történt, csupán a nyugati ajtó kőkeretét hagyva az utókorra.

A templom három harangja közül a legkisebb 1800-ban, míg a legrégebbi 1481-ben készült, ez utóbbi templomkertben tekinthető meg egy nemrégiben faragott kis haranglábon. Az orgonát Kolonics István építette 1876-ban. A szószék fölött elhelyezett koronát gróf Bánffy Miklós ajándékozta a templomnak, a papné székét pedig Jósika Sámuelné.

1994-ben az Illyés Közalapítvány támogatásával kazettásították, 220 kazetta készült kalotaszegi motívumokkal díszítve, mindegyik egyedi módon megfestve.

A kalotaszentkirály-zentelkei
Református Egyház

.
Már a középkori feljegyzések társegyházként említik Kalotaszentkirályt, azaz a két falu egyházközösségei egy templomot használtak.

A gyülekezet lélekszáma  2006. január 1-én 862 volt, mely szám  egyre csökken, de ennek ellenére az egyházban   aktív gyülekezeti élet zajlik.

Istentiszteleti alkalmak: vasárnap délelőtt és délután, valamint hétfő reggel és szombat este. A 2005-ös adatok szerint átlagosan vasárnap délelőtt 174, délután 64, ünnepi alkalmakon de. 219, du. 70 lélek vett részt. Úrvacsorával élt átlag 188 lélek.

Egyéb tevékenységek:

– szombat du. vallásóra gyermekeknek, kátéóra konfirmandusoknak

-szombat este ifjúsági óra

-szerda és vasárnap este bibliaóra felnőtteknek

-minden második este házaknál bibliaóra

-havonta egy alkalommal nőszövetségi, téli időszakban presbiteri bibliaórák

-negyedévenként nőszövetségi szeretetvendégség

Ezek az alkalmak hozzásegítik a gyülekezeti tagokat, hogy elmélyüljenek az ige tanulmányozásában, mely kihatással van  életvitelükre, és segíti őket az élet terheinek könnyebb elhordozásában és az Istenben  való lelki öröm megélésében.

A gyülekezet aktívabb tagjai gyakran kiveszik részüket  az egyház keretében zajló munkálatokból (a templom kazettásítása, a karzat átalakítása, a külső sétányok  építése, új bejárati ajtók, kapuk, harangláb, gyászkocsi, kovácsolt kapu és kerítés készítése, templomtorony zsindelyezése. 2000-ben elkezdődött egy új gyülekezeti ház építése a Hardinxveld-Giessendam-i holland gyülekezet támogatásával, valamint a helyi gyülekezeti tagok áldozatos munkájával.

A gyülekezet kórusa húsvétkor és más ünnepi alkalmakon műsorral lép fel. Szentestén a gyerekek évről évre bensőséges hangulatotteremtenek szerepelésükkel a népes gyülekezet számára. Az ifjúsági bibliaórások karácsony másodnapján mutatnak be műsort. A nőszövetség segélycsomagokat készít a rászorulóknak (bánffyhunyadi kisegítő iskola, a kolozsvári AKXA utcagyermek-misszió, zsobokiárvaház  stb.), karácsonyi csomagot oszt a gyülekezet gyermekei számára, laskát készít a helybeli Ady Endre Iskola bentlakóinak. A nőszövetségi bibliaórákra gyakran előadókat hívnak, akik különböző témákban (házasság, párkapcsolat, gyermeknevelés, öregedés, egészség, hitélet stb.) tartanak előadásokat.

E rövid bemutatásból kitűnik, hogy bár apadó, de élni akaró, Istenben bízó és egyházához ragaszkodó a kalotaszentkirály-zentelkei refomátus gyülekezet.