Határozatok

Határozatok 2017:

HCL 1 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe anul 2016 la Bugetul local…

HCL 2 Privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare în comuna Sâncraiu, stabilirea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii

HCL 3 Privind aprobarea Planului de pază pe anul 2017

HCL 4 Privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”

HCL 5 Privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a comunei Sâncraiu”

HCL 6 Privind aprobarea planului local de acţiuni şi lucrări de interes local în Comuna Sâncraiu pe anul 2017

 

Határozatok 2016:

HCL 1 Privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2015 la secţiunea dezvoltare

HCL 2 Privind bugetul local pe anul 2016

HCL 3 Privind aprobarea Planului de pază pe anul 2016

HCL 4  Privind aprobarea planului local de acțiuni și lucrări de interes local în Comuna Sâncraiu pe anul 2016

HCL 5 Privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a comunei Sâncraiu”

HCL 6 Privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”

HCL 7 Privind cofinanțarea concursului de schi fond „Cupa Tomordok”

HCL 8 Privind aprobarea normativei de cheltuieli pentru consumul de carburanți a autoturismului de serviciu Renault Laguna, aflat în dotarea Primăriei Comunei Sâncraiu

HCL 9 Privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern .

HCL 10 Privind aprobarea patrimoniului public şi privat al comunei Sâncraiu pentru anul 2015

HCL 11 Privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2015.

HCL 12 Privind modificarea HCL al Comunei Sâncraiu cu nr. 228.01.2016, privind bugetul local pe anul 2016

HCL 13 Privind revocarea HCL cu nr. 728.01.2016

HCL 14 Privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016

HCL 15 Privind utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

HCL 16 Privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei Sâncraiu…

HCL 17 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei „Extinderea sistemelor de apă în Sâncraiu (Alunișu și Brăișoru)”

HCL 18 Privind modificarea HCL al Comunei Sâncraiu cu nr. 6126.11.2014, privind aprobarea solicitării predării şi preluarea terenului liniei de cale ferată dezafectată…

HCL 19 Cu privire la aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităţilor Comunei Sâncraiu în anul 2016

HCL 20 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei…

HCL 21 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei…

HCL 22 Cu privire la revocarea HCL al Comunei Sâncraiu cu nr. 4329.10.2015,privind retrocedarea prin donaţie şi întăbularea pe numele Parohiei Reformate Sâncraiu…

HCL 23 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă

HCL 24 Cu privire la aprobarea cotizaţiei anuale pentru “Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum”

HCL 25 Privind rectificarea bugetului local

HCL 26 Privind aprobarea Regulamentului de păşunat şi modul de atribuire a suprafeţelor de păşunat din păşunea comunală aflată în domeniul public al comunei Sâncraiu

HCL 27 Privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii nr.2482015…

HCL 28 Privind aprobarea modificării HCL nr. 262016, privind aprobarea Regulamentului de păşunat şi modul de atribuire a suprafeţelor de păşunat …

HCL 29 Privind aprobarea modificării domeniului public al Comunei Sâncraiu

HCL 30 Privind închirierea spaţiului „Sala de aşteptare” din centrul satului Sâncraiu

HCL 31 Privind închirierea imobilului „Clădirea morii” din satul Sâncraiu nr. 25

HCL 32 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei …

HCL 33 Privind aprobarea amânării plății chiriilor pentru suprafețele de pășuni comunale închiriate în anul 2015

HCL 34 Cu privire la execuţia bugetară în trimestrul I 2016

HCL 35 Privind cofinanţarea nerambursabilă pentru investiții și reabilitări în anul 2016,a cultelor religioase din Comuna Sâncraiu

HCL 36 Privind utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

HCL 37 Privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albiile Văii Călata, Văii lui Băl și Canalului Morii

HCL 38 Privind rectificarea bugetului local

HCL 39 Privind alegerea Comisiei de validare

HCL 40 Privind validarea mandatelor consilierilor locali

HCL 41 Privind constituirea Consiliului Local al Comunei Sâncraiu

HCL 42 Privind alegerea președintelui de ședință

HCL 43 Privind alegerea viceprimarului

HCL 44 Privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Sâncraiu

HCL 45 Privind aprobarea asocierii UAT Comuna Sâncraiu, din județul Cluj, conform Acordului de parteneriat anexat prezentei hotărâri…

HCL 46 Privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consilului Local al Comunei Sâncraiu

HCL 47 Privind aprobarea modificării domeniului public al Comunei Sâncraiu

HCL 48 Privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj…

HCL 49 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Sâncraiu din județul Cluj în Adunarea Generală a Asociației…

HCL 50 Privind rectificarea bugetului local.

HCL 51 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă.

HCL 52 Privind aprobarea amânării plății chiriilor pentru suprafețele de pășuni comunale închiriate în anul 2015

HCL 53 Privind desemnarea reprezentantului COMUNEI SÂNCRAIU în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO METROPOLITAN Cluj

HCL 54 Privind mandatarea domnului Póka Andrei-Gheorghe să reprezinte Consiliul Local Sâncraiu la ședința organizată în vederea desemnării…

HCL 55 Cu privire la realizarea exerciţiului bugetar în semestrul I, 2016

HCL 56 Privind utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetar al anului 2015 pentru realizarea unor investiții

HCL 57 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Domoșu nr. FN, jud. Cluj pentru Vincze István

HCL 58 Privind aprobarea încredințării Asociației Culturale Ady Endre Sâncraiu, implementarea proiectului finanțat în cadrul programului Europa pentru cetăţeni

HCL 59 Privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință fără plată, a microbuzului școlar marca Opel Movano, către Școala Gimnazială Ady Endre Sâncraiu

HCL 60 Privind rectificarea bugetului local

HCL 61 Privind aprobarea Statului de Funcţii şi a reţelei unităţilor de învăţământ din Comuna Sâncraiu în anul şcolar 20162017 pentru Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu

HCL 62 Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017

HCL 63 Privind rectificarea bugetului local

HCL 64 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută în zona drumului comunal și a străzilor Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei …

HCL 65 Cu privire la execuţia bugetară în trimestrul III. 2016

HCL 66 Privind rectificarea bugetului local

HCL 67 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ în Comuna Sâncraiu pe anul şcolar 2017 – 2018

HCL 68 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei „Extindere Lea 0,4 Kv În Localitatea Sâncraiu, Judeţul Cluj”

HCL 69 Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sâncraiu pe anul 2017

HCL 70 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2017

HCL 71 Privind rectificarea bugetului local

HCL 72 Privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2017

 

Határozatok 2015:

HCL 1 Privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2014 la secţiunea dezvoltare

HCL 2 Privind bugetul local pe anul 2015

HCL 3 Privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a comunei Sâncraiu”

HCL 4 Privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”

HCL 5 Privind aprobarea planului local de acţiuni şi lucrări de interes local în Comuna Sâncraiu pe anul 2015

HCL 6 Privind aprobarea patrimoniului public şi privat al comunei Sâncraiu pentru anul 2014

HCL 7 Privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2014

HCL 8 Privind cofinanţarea activităţii pentru ocrotirea mediului înconjurător „Ziua Mondială a Pământului”

HCL 9 Privind cofinanţarea echipei de fotbal „Voinţa” Sâncraiu

HCL 10 Privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sâncraiu, judeţul Cluj.

HCL 11 Privind aprobarea Planului de pază pe anul 2015

HCL 12 Privind aprobarea lucrărilor de amenajări intersecţii pe tronsonul de drum DJ 103J – DN1R Sâncraiu-Alunişu, km 0+000 – km 7+00.

HCL 13 Privind aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităţilor Comunei Sâncraiu în anul 2015

HCL 14 Privind amplasarea unui bust memorial GZARMATHY ZSIGMOND pe domeniul public al localităţii Sâncraiu.

HCL 15 Privind stabilirea cotizaţiei anuale pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „RÍSZEG”

HCL 16 Privind cofinanţarea „Cupei Tomordok – la fotbal”

HCL 17 Privind cheltuirea unor sume din excedentul bugetar.

HCL 18 Privind rectificarea bugetului local.

HCL 19 Privind aprobarea cotizatiei către ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMES-TISA

HCL 20 Privind aprobarea asocierii UAT Sâncraiu, din judeţul Cluj, conform Acordului de parteneriat anexat prezentei hotărâri

HCL 21 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe DC 124 şi pe imobilul căminului cultural din localitatea Domoşu în cadrul PROIECTUL RO NET

HCL 22 Privind aprobarea Regulamentului de păşunat şi modul de atribuire a suprafeţelor de păşunat din păşunea comunală aflată în domeniul public al comunei Sâncraiu

HCL 23 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public şi privat al localităţii Sâncraiu pentru REABILITAREA, REFAŢADIZAREA ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI DIN REMIZA PSI ÎN CAPELĂ

HCL 24 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al localităţii Sâncraiu pentru amplasarea unui bust memorial GYARMATHY ZSIGMOND.

HCL 25 Privind revocarea HCL cu nr. 2112.05.2015

HCL 26 Privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, a suprafeţei de teren de 10 mp situată în terenul aferent căminului cultural din localitatea Domoşu, în cadrul PROIECTUL RO-NET

HCL 27Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sâncraiu, judeţul Cluj.

HCL 28 Privind execuţia bugetară în trimestrul I 2015

HCL 29 Privind cofinanţarea nerambursabilă în anul 2015, a cultelor religioase din Comuna Sâncraiu

HCL 30 Privind cofinanţarea „Zilele Comunei Sâncraiu”

HCL 31 Privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare în comuna Sâncraiu, stabilirea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii …

HCL 32 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă.

HCL 33 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei „Amenajarea Valea Călata, judeţul Cluj”

HCL 34 Privind finanţarea deplasării unei delegaţii la întâlnirea localităţilor care poartă numele Sfântului Ştefan.

HCL 35 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Alunişu nr. 86, jud. Cluj pentru Józsa Zoltán.

HCL 36 Privind acordarea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” D-lui SZÉP GYULA şi D-nei NÉMETH ILDIKÓ

HCL 37 Privind realizarea exerciţiului bugetar în semestrul I, 2015

HCL 38 Privind rectificarea bugetului local.

HCL 39 Privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sâncraiu, judeţul Cluj.

HCL 40 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sâncraiu, judeţul Cluj.

HCL 41 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), comuna Sâncraiu, sat Sâncraiu FN pentru Cernischi Gilbert.

HCL 42 Privind aprobarea Statului de Funcţii şi a reţelei unităţilor de învăţământ din Comuna Sâncraiu în anul şcolar 20152016 pentru Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu

HCL 43 Privind retrocedarea prin donaţie şi întăbularea pe numele Parohiei Reformate Sâncraiu a unei suprafeţe de teren de 700 mp din domeniul privat al Comunei Sâncraiu.

HCL 44 Privind execuţia bugetară în trimestrul III, 2015

HCL 45 Privind rectificarea bugetului local

HCL 46 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016

HCL 47 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ în Comuna Sâncraiu pe anul şcolar 2016 – 2017

HCL 48 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sâncraiu, judeţul Cluj.

HCL 49 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sâncraiu pe anul 2016

HCL 50 Privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2016

HCL 51 Privind rectificarea bugetului local.

HCL 52 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2016.

HCL 53 Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Sâncraiu

HCL 54 Privind aprobarea asocierii UAT Sâncraiu, din județul Cluj, conform Acordului de parteneriat anexat prezentei hotărâri, în vederea depunarii SDL..

HCL 55 Privind aprobarea întăbulării, dezmembrării, închirierii și stabilirea chiriei anuale pentru unei suprafețe de teren de 225 mp din pășunea comunală…